Betydelsen av Brand

Märke definieras ofta som en (Källa: Wikipedia) “Namn, term, design, symbol, eller någon annan funktion som identifierar en säljarens vara eller tjänst till skillnad från andra säljare.”. Men vi tror varumärke är mer än så. Mer än en logotyp, lever ett varumärke och utvecklas i medvetandet och hjärtan potentiella kunder. Det är en främjat uppsättning av känslor och idéer konsumenter förknippar med ditt företag. Med oändligt antal alternativ som erbjuds konsumenter i dessa dagar, är det många företag som letar efter unika sätt att ansluta känslomässigt med konsumenterna.

När man utvecklar ett varumärke, ser vi att skapa ett starkt varumärke som sticker ut på marknaden och positionerar bolaget som en oersättlig livslång partner till sina kunder. Tänk på att konsumenterna älskar och litar på varumärken; de tror på den inneboende överlägsenhet erfarenhet så mycket, att även i en negativ ekonomi 60% är ofta eller alltid villiga att betala mer för det. Att skapa en identitet som genljuder med dina kunder förstärker känslomässig relation som är i centrum för en riktigt lyckad varumärke. När marknadsföringsbeslut fattas av ett varumärke, är det viktigt att undersöka de faktorer som är förknippade och konsekvent hantverk meddelanden som stödjer och förstärker denna känslomässig relation.

Utöver detta externa förmån, att bygga ett starkt varumärke ger interna fördelar. Det är ingen hemlighet att det är lättare att sälja ett varumärke som du tror på dig själv. Detta är anledningen till att framgångsrika organisationer spenderar tid och ansträngning “sälja” sitt varumärke internt. Detta begrepp stöder marknadsavdelningen pågående insats för enhetlighet i presentationen och bidrar till den totala styrkan i varumärket.